Libor Sojka
Libor Sojka Zodpovedný vedúci prevádzkarne  +420 777 716 202 libor.sojka@truckcentre.com